fbpx

Artykuły

Makroinwestycje z dotacją unijną do 50%

  • Dotacje
O makroinwestycji mówimy w przypadku inwestycji planowanych na kwotę min. 10 mln zł. Jest to inwestycja realizowana w 7 podregionach województwa śląskiego z Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. Dotyczy ona podregionów: katowickiego, [...]
Czytaj więcej
Copyright © APAULY 2024